Domů > Výstava > Obsah

Analýza rizik na inženýrství velké skladovací nádrže

1.1 rizika analýza ropy

Ropa jako třídě b hořlavé kapaliny, hořlavé; Výbušnosti obor je sice úzká, ale s nižšími hodnotami, má určité riziko, zatímco ropa snadno vzkypět, měl propustit když zvláštní pozornost.

1.2 analýza havárie požáru a výbuchu

Olej, který je charakteristický pro nebezpečí požáru a výbuchu je velký skladovací nádrže je to nejdůležitější, nejvýznamnějším rizikovým faktorem. Požár tří podmínek nezbytných pro: zapalování, paliva a vzduchu.